Misja

Misją Goodmark Sp. z o.o. Sp.k. jest konsekwentna realizacja programu rozwoju i umacniania pozycji na rynku oraz pomaganie Klientom i pracownikom osiągnąć sukces.

Celem firmy, wynikającym z realizacji misji, jest stały rozwój przedsiębiorstwa, dostarczanie najwyższej jakości produktów wszystkim Klientom oraz sprostanie wyzwaniom jakie niesie za sobą rozwój rynku opakowaniowego w Polsce i na całym świecie. Wszyscy czują się zaangażowani w realizację przyjętej przez firmę misji.

Motto towarzyszące naszej działalności to: „Dążyć do rozwoju w nowoczesnym wydaniu aby stanowić standard najwyższej jakości”

Naszą ambicją jest, by efekty naszej pracy natychmiast pozytywnie przekładały się na jakoś życia i pracy naszych Klientów. Świadomość, że zawsze można lepiej, każe nam stale szukać nowych rozwiązań i lepszych dróg pozwalających kształtować przyszłość. Korzystamy z najlepszych rozwiązań w sferze organizacji pracy, produktów, procesów i procedur oraz obsługi Klientów, które umożliwia nowoczesna technologia. Potrzeby naszych Klientów są dla nas źródłem wiedzy, która pozwala nam zaspokajać ich indywidualne pragnienia i wspierać realizację grupowych idei. Zaufanie i zadowolenie naszych Klientów jest dla nas nadrzędnym celem, do którego codziennie dążymy.

Naszymi wartościami są:

Zadowolenie klienta

– Każdy Klient jest dla nas najważniejszy. Dokładamy wszelkich starań, aby dobrze poznawać i rozumieć rzeczywiste potrzeby naszych Klientów oraz Współpracowników i dostosować do nich tworzone rozwiązania handlowe i produkcyjne.

Uczciwość i Rzetelność

– Budujemy naszą wiarygodność wobec Klientów detalicznych i hurtowych, biorąc pełną odpowiedzialność za nasze decyzje i działania. Kierujemy się najwyższymi standardami jakości. Zawsze dotrzymujemy zobowiązań. Jesteśmy uczciwi wobec siebie i innych, działając spójnie z wizją i wartościami firmy.

Rozwój i innowacyjność

– Wierzymy, że nasz firma będzie się prężnie rozwijała, jeśli rozwijać się będą jej Pracownicy. Dlatego też nieustannie doskonalimy procesy produkcyjne, podnosimy nasze kompetencje i kwalifikacje. Aktywnie uczestniczymy w zachodzących zmianach, aby w pełni wykorzystać wynikające z nich szanse dla nas i dla szerokiego grona Klientów.

Zaangażowanie i współpraca

– Każde działanie i każdą decyzję rozpatrujemy z perspektywy zysków i kosztów zarówno dla firmy, jak i naszych Klientów. Odważnie podejmujemy inicjatywy oraz konsekwentnie dążymy do realizacji założonych celów dzięki stabilnej pracy zespołowej.